Phonsavan – Plain of jars

14. juli 2015 at 09:59

Laos svar på Stonehenge. Phonsavan ligger på ei høyfjellsslette på 1100 moh. Det er en veldig vakker plass med risåkre, grønne jorder og åser omkranset av fjell på alle kanter. Så høyt oppe er klimaet annerledes, temperaturen er behageligere og om natten kryper denne under 20 grader.

I området rundt Phonsavan er det avdekket 90 plasser med store steinkrukker. Det som gjør det hele veldig interessant er at man ikke vet hvem eller hvilken sivilisasjon som har laget disse. Vitenskapelige undersøkelser har datert krukkene til å være 1800-2500 år gamle.

De største steinkrukkene måler over 2,5 meter høy og 2 meter bred. Noen av disse har steinlokk, men ikke så mange lokk er funnet slik at man tror det også er brukt lokk av naturlige materialer som tre og bambus.

Ingen kan med sikkerhet si hva disse krukkene ble brukt til. Det er mye spekulasjoner, en av teoriene er at de ble benyttet til å lage risvin. Vitenskapelige undersøkelser gir grunnlag for å tro at dette har noe med begravelser å gjøre, grunnet funn av beinrester.

Av de 90 stedene er det ikke så mange som har blitt klarert for UXO, slik at utgravingene blir hindret av dette.

UXO = Unexploded ordnance. Ueksplodert ammunisjon. Phonsavan og området rundt er det tettest bombede området i verden ift. folketall. Over 270 millioner klasebomber er sluppet her, rundt 30% er ikke eksplodert. I tillegg kommer andre bomber og granater, de største bombene er på rundt 1500 kilo.

Hvert år blir rundt 400 personer drept eller skadet som følge av kontakt med UXO. 40% av disse er barn!

Det foregår en storstilt innsats med å rydde området, men det er likevel estimert at det vil ta 150 år for å få ryddet opp alt med dagens tempo. Det er den britiske organisasjonen MAG (Mines Advisory Group) som leder dette arbeidet.

Desarmerte UXO

Desarmerte UXO

Klasebombe

Klasebombe