Allied War Cemetery – Kanchanaburi

21. april 2015 at 17:24

Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle skrive innlegg om en gravplass, men nå gjør jeg det likevel.

Historiene fra 2. verdenskrig er mange og sterke her i regionen. På denne gravplassen ligger det 6982 gravlagt. Disse er krigsfanger fra Australia, England og Nederland. Det som gjør sterkest inntrykk er at de aller fleste har gått bort i 20-årene, som et resultat av mishandling, tropiske sykdommer og vanskjøtsel.

Ved en av gravstenene ligger det et bilde. Det er et bilde av barnebarn og oldebarn, med en hilsen til bestefar og oldefar. Avdøde var fra Australia. Nåtid møter fortid. Slekt møter slekt. Plutselig blir navnet på gravstenen noe mer enn bare et navn. Det blir noen. RIP.

Et annet aspekt med gravplassen er utførelsen. Gravstenene står på så rett linje at det ikke er mulig å få de rettere. Gresset inntil kanten er klippet med millimeterpresisjon, blomstene står i full blomst og gresset er grønt og velstelt selv om man er i slutten av den tørre årstiden. Vannsprinkleranlegget står på og arbeidere jobber i sin del av området for å holde det vedlike. En stille honnør og respekt for de avdøde og etterlatte.